Opleiding van medische vertegenwoordigers: de LMS is uw bondgenoot bij uitstek

De opleiding van medische vertegenwoordigers is belangrijker dan ooit. Het is nu een wettelijke verplichting, in het kader van het door het LEEM en het CEPS (Economisch Comité voor Gezondheidsproducten) ondertekende “handvest voor beroepsinformatie”. Ontdek hoe een LMS-platform u kan helpen de uitdaging aan te gaan… in overeenstemming met het charter uiteraard!

FDA- of EMA-normen, procedures voor de vergunning voor het op de markt brengen brengen, traceerbaarheidsvereisten met 21 CFR-deel 11, er zijn talloze voorschriften van kracht in de farmaceutische industrie. Zij worden over het algemeen vastgesteld door de regelgevende instanties voor de veiligheid van geneesmiddelen. Maar niet enkel dat! Het “Handvest voor professionele informatie” is ondertekend door de beroepsorganisatie van farmaceutische bedrijven in Frankrijk (LEEM) en het CEPS (Economisch Comité voor Gezondheidsproducten). Het doel is “toezicht te houden op de promotionele voorlichting over geneesmiddelen”, in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de hervorming van de ziekteverzekering.

Natuurlijk staan de medische vertegenwoordigers in het middelpunt van dit handvest. Farmaceutische bedrijven moeten aantonen dat zij over het vereiste competentieniveau beschikken om geneesmiddelen aan de artsen te presenteren, zowel vanuit een “technisch” als een ethisch oogpunt. Er is een referentiesysteem opgezet om de inhoud en de doeltreffendheid van de door de farmaceutische bedrijven verstrekte opleidingen te evalueren.  En het vonnis is onbetwistbaar: als medische verkopers niet het vereiste niveau hebben, hebben ze gewoonweg niet meer het recht om artsen en behandelaars te ontmoeten.

« Geen certificaat, geen bezoeksrecht »

Evaluatiecriteria voor de opleiding van medische vertegenwoordigers

Het ingevoerde evaluatiesysteem omvat drie aspecten:

1 / Educatieve inhoud: deze moet betrekking hebben op de volgende zeven onderwerpen: kennis van het geneesmiddel (correct gebruik, regels voor het voorschrijven), methoden van geneesmiddelenbeheer, geneesmiddelenbewaking, ethiek, reclameregels, kennis van het handvest, organisatie van het gezondheidszorgsysteem.
De inhoud moet natuurlijk regelmatig worden bijgewerkt.

2/ De doeltreffendheid van de opleiding: deze post omvat verschillende punten, gaande van het tempo van de evaluaties tot het in aanmerking nemen van de resultaten bij de opbouw van de individuele opleidingen.

3 / Het effectief rekening houden met de resultaten van de beoordeling van de medische vertegenwoordigers: het laboratorium moet het bewijs leveren dat de medische vertegenwoordigers het niveau hebben dat nodig is om hun beroep uit te oefenen. In dit deel van de standaard wordt ook aandacht besteed aan dashboards en het delen van informatie (toegang tot resultaten voor managers).

Voor het volledige overzicht van de criteria wordt verwezen naar de pagina’s 120 tot en met 126 van het referentiekader dat is opgesteld door de Franse Nationale Autoriteit voor Gezondheid (Haute Autorité de Santé).

 

De voortgezette opleiding van medische vertegenwoordigers moet voldoen aan precieze criteria die door de Haute Autorité de Santé zijn vastgesteld.

Dokeos LMS helpt u te voldoen aan alle criteria

Als u al e-learningmodules hebt om uw medische vertegenwoordigers op te leiden, kan het nuttig zijn om ze binnen een LMS-platform te hosten. Dit zal u helpen om te voldoen aan de criteria van de referentietekst. Hier zijn enkele redenen voor (de lijst is niet volledig!) :

1 / Een LMS-platform kan een veelvoud aan modules hosten, van elk formaat (video’s, interactieve powerpoint, quizzen…). Het Dokeos-platform is bijzonder krachtig op dit gebied: het is het enige platform dat een oneindig aantal video’s kan hosten. Het is het enige platform dat een oneindig aantal video’s kan hosten, wat voldoende is om de 7 pedagogische items van het archief te behandelen.

2 / De LMS is de ideale tool voor het ontwerpen van gepersonaliseerde en evoluerende cursussen, rekening houdend met het kennisniveau en het profiel van elke leerling, zoals aanbevolen door het archief. Let op: de regelgeving die van kracht is in de farmaceutische industrie vereist ook dat elk leertraject traceerbaar is en op naam wordt bijgehouden. Het Dokeos LMS is de enige die deze traceerbaarheidseis functioneel integreert.

3 / De LMS-rapportagefuncties bieden managers ook de mogelijkheid om een perfecte kennis te hebben van het niveau van elke medische vertegenwoordiger. Het is dus geen probleem om te voldoen aan de criteria van het referentiesysteem dat vereist dat de “verantwoordelijke apotheker de evaluatieresultaten voor elke werknemer” heeft.

4 / Dankzij de LMS kunt u ook de kennis van uw medische vertegenwoordigers evalueren, volgens het jaarlijkse ritme dat het referentiesysteem vereist. U kunt ook alle certificaten uitgeven en bewaren die bewijzen dat uw medische vertegenwoordigers het vereiste niveau hebben. Een waardevolle functie in het geval van een audit!

Op één lijn met de behoeften en het professionele ritme van de medische vertegenwoordigers

Als de LMS een waardevol hulpmiddel is bij het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, is het dan toch het juiste instrument om uw medische vertegenwoordigers op te leiden? Om deze vraag te beantwoorden, volstaat het te kijken naar het schema van een medisch afgevaardigde. Altijd onderweg, altijd tussen twee afspraken door, heeft hij weinig tijd om te trainen. In deze context heeft e-learning een dubbel voordeel:

1 / het is een oplossing die perfect is aangepast aan mobiele medewerkers, vooral omdat LMS’en, met name de Dokeos LMS, nu beschikbaar zijn op alle apparaten, van pc’s tot tablets en mobiele telefoons.

2/ u kunt micro-modules integreren in de trainingstrajecten, zodat de deelnemers tussen twee medische bezoeken door wat tijd in de training kunnen steken.

 

Ideaal om uw opleidingsbudget te optimaliseren

Het laatste argument ten gunste van e-learning en LMS is de besparing op het opleidingsbudget. Dankzij e-learning vermijdt u reis- en verblijfkosten. Met geografisch verspreide werknemers, zoals medische vertegenwoordigers, is dit een sterk argument, nietwaar?

 

Dokeos is de meest gebruikte LMS in de farmaceutische en medische industrie.
Contacteer ons voor een gratis test!

 

Plus d'actualités