Kwaliteitsverzekering: 10 stappen om uw medewerkers te trainen via e-learning

Heeft uw bedrijf een kwaliteitsgarantie? Uw medewerkers moeten de in dit document gedefinieerde processen en protocollen correct toepassen. Hiervoor is het essentieel om ze te trainen. Waarom niet met e-learning? In dit artikel legt Dokeos, een e-learning speler met een sterke aanwezigheid in de meest gereguleerde sectoren (gezondheid, farmaceutica, enz.), tien stappen uit voor het opzetten van online kwaliteitsborgingstrainingen.   Snelheid, real time, de mogelijkheid om een zeer groot aantal medewerkers over de hele wereld op te leiden: de voordelen van e-learning zijn talrijk als het gaat om training in kwaliteitsborgingsprotocollen. Deze gids presenteert u stap voor stap de procedure die u moet volgen om een solide e-learning programma op te zetten.

1. Analyseer uw opleidingsbehoeften

Een analyse van de behoeften omvat een groot aantal aspecten. Bijvoorbeeld: – huidige prestaties en kwalificatie van medewerkers, – geconstateerde disfuncties bij de naleving en toepassing van procedures, – identificatie van gebieden die moeten worden verbeterd. Deze analyse kan betrekking hebben op de evaluatie van missies en medewerkers, observaties in het veld en vergaderingen met belanghebbenden voor het geval het nodig is om uw huidige e-learning-doelstellingen opnieuw te evalueren.

2. Verwachtingen en pedagogische doelstellingen verduidelijken

Het creëren van kwaliteitsborgingscursussen voor e-learning houdt in dat verwachtingen, pedagogische doelstellingen en specifieke resultaten moeten worden gedefinieerd. Met andere woorden, u moet bepalen hoe u kunt reageren op het gebrek aan kwalificaties om de gewenste resultaten te bereiken. Verduidelijk de verwachtingen van iedereen in uw organisatie, inclusief de medewerkers, de managers en het HR-/training-team. Elke persoon moet zijn of haar rol, functieverantwoordelijkheden en verplichtingen met betrekking tot e-learning kennen.

3. Ontwikkelen van een implementatieschema

Kwaliteitsborging (QA) is vooral gebaseerd op organisatie en planning. Het QA e-learning programma moet dus upstream met de grootst mogelijke zorg worden gedefinieerd. Een implementatieschema stelt u in staat om alle aspecten van uw QA e-learning programma intelligent te beheren zonder af te wijken van uw doelstellingen. Uw tijdlijn zal rekening moeten houden met alle details, van het selecteren van uw e-learning team tot het definiëren van leerdoelen en het implementeren van een Learning Management System (LMS). Zorg ervoor dat je genoeg tijd hebt voor het onverwachte!

4. Stel een projectteam samen om de online kwaliteitsborgingstraining te implementeren.

Wijs rollen toe vanaf het begin, zodat iedereen weet wat hij of zij kan verwachten, maar ook wat er van hem of haar verwacht wordt. Idealiter moet u een projectmanager of -leider aanwijzen die taken kan delegeren en ervoor kan zorgen dat het team de deadline haalt. U kunt ook een online projectmanagementtool gebruiken om de samenwerking te vergemakkelijken. Dit vereenvoudigt de uitwisseling van ideeën en feedback tussen managers, online trainers, LMS-beheerders en contentontwikkelaars.

5. Bepalen van de evaluatiecriteria

Hoe definieert u succes? Wat zijn de verwachte resultaten op het gebied van vaardigheden voor uw medewerkers? Hoe kunt u hun vooruitgang controleren? Geeft u de voorkeur aan een kwalitatieve beoordeling om competenties te evalueren of aan een kwantitatieve beoordeling om het kennisniveau van de kwaliteitsnormen te meten? Beoordelingscriteria zijn een van de belangrijkste elementen van een online kwaliteitsborgingsprogramma. U zult ook moeten beslissen hoe vaak u de prestaties van uw medewerkers beoordeelt en wie de verantwoordelijke voor deze beoordeling zal zijn.

6. Betrek toekomstige leerlingen en het management

Medewerkers, managers en afdelingshoofden moeten actief worden betrokken bij elke stap van het online kwaliteitsborgingsprogramma. Plan regelmatige vergaderingen om hun feedback te verzamelen en hun mening te vragen. Houd er rekening mee dat het doel van de training is om de leerlingen voor te bereiden op de kwaliteitscontrole. Daarom is hun feedback over het ontwerp, de uitvoering en het toezicht op het online kwaliteitsborgingsprogramma bijzonder belangrijk. Daarnaast moeten managers en supervisors de voordelen van e-learning “verkopen” om werknemers aan te moedigen en te motiveren om actief deel te nemen.

7. Investeer in efficiente e-learning tools

E-learning auteurstools en LMS zijn de bouwstenen van uw e-learning kwaliteitsborgingsprogramma.

Met behulp van auteurshulpmiddelen kunt u inhoud ontwerpen die de betrokkenheid van de leerling bevordert en essentiële kennis overbrengt. Als u onder druk staat, kies dan voor rapid-learning authoring tools met geïntegreerde functies en voorgedefinieerde e-learning templates.
Het LMS-platform stelt u in staat om uw e-learning strategie te implementeren en te monitoren, inclusief geavanceerde rapportagetools. Als uw bedrijf actief is in een gereguleerde sector, kan het ook raadzaam zijn om te kiezen voor een LMS waarvan de functionaliteiten de geldende normen integreren, zoals Dokeos (Dokeos LMS is compatibel met FDA 21 CFR PART11, ISAE3402, ISO27001, etc.).

Let op: het is vandaag de dag belangrijk om “mobiel” te denken en te kiezen voor responsieve platformen en tools die aangepast kunnen worden aan alle schermen (computer, tablet, telefoon). De nieuwste versie van Dokeos integreert natuurlijk deze responsieve dimensie.

8. Ontwerp cursussen en trainingen op maat

De kwaliteitsborgingsprocedures en -protocollen zijn specifiek voor elke afdeling en elk type functie. Uw R&D-medewerkers moeten bijvoorbeeld voldoen aan bepaalde normen om te voldoen aan de FDA-protocollen. Terwijl uw verkopers onderworpen kunnen zijn aan een ander reglementair protocol. Het is daarom niet mogelijk om een “generieke” opleidingsaanpak te implementeren die voor alle profielen geldt. Om het systeem te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van trainingstrajecten en op maat gemaakte e-learningmodules.

9. Verzamel “continue” feedback over uw e-learningcursussen

Feedback over e-learning mag niet beperkt blijven tot feedback van leerlingen aan het einde van hun cursus. Het gaat veeleer om het orkestreren van “continue” feedback, waardoor u uw e-learning programma in real time kunt aanpassen voor kwaliteitsborging. Voer enquêtes, focusgroepen en interviews uit om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen voor, tijdens en na elke e-learningcursus. U kunt de dingen ook interactiever maken door het aanbieden van live webinars. Dit geeft medewerkers de mogelijkheid om zich te uiten en hun ideeën en feedback te delen. U kunt ze gebruiken om uw online QA trainingsprogramma te verfijnen en de gewenste resultaten te bereiken.

10. Continue verbetering van uw online kwaliteitsborgingstraining

Het is belangrijk om de efficientie van uw online training continu te monitoren. De rapportage-indicatoren in uw LMS stellen u in staat om aspecten van uw programma te identificeren die moeten worden verbeterd. Een laag voltooiingspercentage wijst bijvoorbeeld op een gebrek aan motivatie of betrokkenheid van de werknemers, terwijl een laag slaagpercentage een teken kan zijn van een slecht ontworpen of onduidelijke opleiding.

Om te onthouden

Het opzetten van een online kwaliteitsborgingsprogramma vereist :

een diepgaande voorafgaande evaluatie van de behoeften
omvangrijke planning
actieve betrokkenheid van alle belanghebbenden, zowel tijdens de ontwikkeling van de trajecten als na de uitvoering ervan. Feedback van leerlingen is essentieel om uw e-learning strategie voortdurend te verbeteren.
een LMS- en auteursgereedschap dat is aangepast aan uw behoeften, zodat u kunt profiteren van moderne leertechnologieën. Het Dokeos LMS integreert een authoring tool en krachtige rapportering, en is bijzonder geschikt voor sterk gereguleerde sectoren.

Om de voordelen van de Dokeos LMS te ontdekken, kan u hem best testen! Klik HIER !

Plus d'actualités